Już wkrótce...

PRELEGENCI

Karol Wielechowski
Cinema City

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, który od 8 lat zajmuje się działaniami powiązanymi z IT na arenie międzynarodowej. Obecnie zatrudniony w sieci kin Cinema City na stanowisku powiązanym z koordynacją działań Digital Signage w grupie Cineworld. W ciągu pracy w różnych firmach IT oraz odbycia licznych podróży służbowych miał okazję zapoznania się z klientem międzynarodowym a także zaangażowania się w znaczące projekty DS w Europie. Bierze udział w działaniach pro publico bono oraz jest osobą otwartą na wyzwania. Interesuje się sportem, m. in. tenisem ziemnym i podróżami długodystansowymi rowerem.
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

FUNDATORZY NAGRÓD

PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR