Anna Nowak

Anna Nowak

Dentsu X

Absolwentka japonistyki i pasjonatka nowych technologii. W Posterscope Poland zajmuje się systemami analitycznymi oraz technologią użytkową, prowadzi szkolenia oraz sesje inspiracyjne. W ramach zainteresowań pracuje z językami programowania, ilustracją oraz gamifikacją. Fascynację postępem technologicznym Japonii próbuje przenosić na własne podwórko.